PHÁT TRIỂN BÁN CẦU NÃO TRÁI

NÂNG CAO NHỮNG KHẢ NĂNG SAU:

 • Khả năng hiểu biết ngôn ngữ:

Qua phân tích và nhận biết ngôn ngữ văn tự, nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ.

 • Khả năng diễn đạt ngôn ngữ:

Giải thích rõ quan điểm, cách suy nghĩ của bản thân hoặc sự việc đã biết, nâng cao khả năng diễn đạt ngôn ngữ.

 • Khả năng tổ hợp từ ngữ:

Nêu lên nhiều yếu tố ngôn ngữ, yêu cầu phải kết hợp lại theo thứ tự nhất định, nâng cao năng lực tổ hợp ngôn ngữ.

 • Trình độ tự vựng:

Tăng thêm lượng tự vựng, tổ hợp từ vựng thêm phong phú.

 • Trình độ viết:

Tăng cường hiểu biết về kết cấu chủ, vị và tân ngữ của câu, nâng cao trình độ viết.

 • Khả năng tính toán:

Dựa vào công thức (cộng, trừ, nhân, chia) để tính ra đáp án đúng, nâng cao khả năng tính toán.

 • Khả năng sắp xếp thứ tự:

Qua quan sát các sự vật khác nhau về mức lớn nhỏ, chiều dài, chiều rộng, số lượng, chu vi, nâng cao khả năng sắp xếp thứ tự.

 • Khả năng phân biệt:

Thông qua việc phân biệt đúng sai, giống và khác nhau, thích hợp và không thích hợp, để nâng cao khả năng phân biệt.

 • Khả năng suy diễn:

Qua việc nắm vững sự vật, nâng cao khả năng suy diễn nhận biết những sự vật tương tự.

 • Khả năng phân loại:

Qua những đặc điểm chung của sự vật, nâng cao khả năng phân loại.

 • Khả năng so sánh:

Qua so sánh giữa các sự vật để nâng cao khả năng so sánh.

 • Khả năng phân tích:

Dựa vào đặc điểm của các sự vật, sự việc tương đối phức tạp để phân tích, nâng cao khả năng phân tích.

 • Khả năng phán đoán:

Qua phân tích quá trình trước sau của sự việc để tự phán đoán, nâng cao khả năng phán đoán.

 • Khả năng liên hệ:

Qua phân tích các mối quan hệ trong nội bộ sự vật hoặc giữa các sự vật, nâng cao khả năng liên hệ, phân tích những điều có liên quan đến nhau.

 • Khả năng suy đoán:

Nêu lên các điều kiện khác nhau, căn cứ vào những biến đổi của tình hình yêu cầu suy đoán ra kết quả, nâng cao khả năng suy đoán.

 • Khả năng quy nạp:

Căn cứ vào đặc điểm hoặc tình hình phát triển của sự vật để quy nạp, nâng cao khả năng quy nạp.

 • Khả năng nhận biết lô gíc:

Tiến hành phân tích tình tiết câu chuyện hoặc những vấn đề trong hình vẽ nêu ra để phân tích, nâng cao khả năng nhận biết lô gích những nội dung phức tạp.

 • Nhận thức cơ sở:

Qua học tập nhiều mặt về động vật, thực vật, hiện tượng tự nhiên, nâng cao trình độ cơ bản nhận thưc thế giới.

 • Trình độ tu dưỡng đạo đức:

Yêu cầu trẻ phân biệt những vẫn đề có liên quan đến đạo đức xã hội, nâng cao trình độ tu dưỡng đạo đức.

 • Tập trung sức chú ý:

Qua việc chú ý lắng nghe nội dung, xem hình vẽ, suy nghĩ cách giải đề, giúp cho tập trung sức chú ý.

 • Tính mạnh lạc:

Qua phân tích cụ thể, tỉ mỉ, trình bày vấn đề mạch lạc, nâng cao tính mạch lạc trong tư duy và hành vi.

 • Khả năng nghe nhớ:

Qua chuyên chú lắng nghe và nghi nhớ nội dung để tăng cường khả năng nghi nhớ và nâng cao sức chú ý.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: