Luận văn tốt nghiệp

Luận văn


Tên đề tài
SV thực hiện
Lớp
Khóa
Ghi chú
Kiểm toán các khoản ước tính Phạm Thị Lệ Thúy

XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN GRANT THORNTON (VIETNAM) LTD Vũ Thị Thanh Thảo

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

Vận dụng chuẩn mực VSA 330 “Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro” trong kiểm toán phần hành doanh thu Trương Nguyễn Mai Thảo

Kế toán chi phí sản xuất –Tính và phân tích giá thành sản phẩm mủ sơ chế tại Công Ty Cao Su Dầu Tiếng TRẦN NGỌC DIỄM

Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC TRẦN THỊ THU VÂN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TIN HỌC SÀI GÒN (SA) Trần Thị Thùy Dương

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG TÀU MIỀN NAM Trần Thị Mỹ Lành

Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (savico) Trần Thị Lan

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN TRONG VIỆC XEM XÉT GIAN LẬN LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRỌNG YẾU Trần Thị Cẩm Tú

LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI – SYNTHELABO VIỆT NAM TRẦN THANH THÚY

Vận dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán BCTC tại Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC Đoàn Nguyễn Trí Dũng

Đánh giá rủi ro kiểm toán trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK Nguyễn Thị Sơn Hà

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ FORIMEX II (TRỰC THUỘC CÔNG TY LÂM NGHIỆP SÀI GÒN) PHAN THỊ THUÝ QUỲNH

XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN KPMG Phan Thị Minh Nguyệt

Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Sản xuất thiết bị viễn thông (TELEQ) năm 2005, 2006 Phạm Thị Chi Oanh

Lập dự toán tại Công ty TANIMEX Phạm Đoàn Minh Thư

Trọng yếu và ứng dụng của trọng yếu trong kiểm toán tại các công ty kiểm toán nhỏ Nguyễn Thụy Quỳnh Hương

KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH DOANH THU NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

TỔ CHỨC CHỨNG TỪ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TRONG CHU TRÌNH DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN CHÁNH HƯNG TRONG ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ VỀ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu

XEM XÉT VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nguyễn Ngọc Hoa Phượng

KHẢO SÁT HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ – KIỂM TOÁN – TƯ VẤN MAAC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AASC CHI NHÁNH TP.HCM Nguyễn Minh Hoàng

Vận dụng chuẩn mực VSA 330 “Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro” trong kiểm toán phần hành doanh thu Nguyễn Nguyên Lý

Thủ tục phát hiện các gian lận và sai sót trọng yếu trong kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí dược áp dụng tại công ty kiểm toán AISC Ngô Ngọc Yến

QUY TRÌNH TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ RỦI RO KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN PRICEWATERHOUSECOOPERS VIETNAM Ngô Ngọc Linh

ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ERNST AND YOUNG LÝ TRẦN KIM NGÂN

Quy trình tìm hiểu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young Lưu Bảo Liên

Khảo sát quy trình phân tích tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) Lương Thị Bạch Lan

Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Espace BourBon Đồng Nai LÊ TRẦN THIÊN HƯƠNG

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) Lê Thị Minh Châu

Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu của công ty TNHH Đông Đô Thành Lâm Thị Kim Hạnh

Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam Huỳnh Minh Hoàng

Quy trình kiểm toán doanh thu và chi phí trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán áp dụng tại Công ty Kiểm Toán BDO – AFC Huỳnh Thị Cẩm Giang

PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN HUỲNH NHẤT DUY

PHÂN TÍCH CHU TRÌNH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TARA TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN Hoàng Ngọc Huy

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH Dương Thị Hồng Nhung

Vận dụng VSA 520 -“ Quy trình phân tích” trong thực tế kiểm toán của công ty Tâm Việt Đoàn Thị Ánh Tuyết

Kế Tóan Tài Sản Cố Định – Nguồn Vốn Kinh Doanh – Phân Phối Lợi Nhuận Giữa Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn Và Các Đơn Vị Phụ Thuộc Bùi Thị Kim Hương

Kế tóan bán hàng, cung cấp dịch vụ viễn thông và các thủ tục kiểm sóat tại Trung tâm viễn thông điện lực miền Nam Vũ Thị Diệu Hiền

Phân tích báo cáo tài chính tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vương Thị Bích Thùy

Phân tích hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu tại Tổng công ty cao su Việt Nam Võ Thị Thiên Nga

Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai Trần Thy Lan

Chu trình doanh thu tại công ty TNHH dịch vụ & kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E Trần Thị Thùy Linh

Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty giấy Tân Mai Trần Thị Thanh Hải

Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán BCTC tại cty kiểm toán Mỹ Trần Ngọc Khánh Quỳnh

Một số ý kiến về đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty kiểm toán AASC Trần Thị Ngọc Tiến

Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm Kiện và Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hải Sài Gòn (Công ty VITAMAS Sài Gòn) Trần Bửu Châu

Kế toán tập hợp chi phí kinh doanh dịch vụ và tính giá thành tại trung tâm huấn bay Phạm Thị Diễm Trang

Áp dụng thủ tục phân tích tại công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn dịch vụ tài chính kế toán (AFC) Phạm Nguyễn Hương Ly

Kiểm toán năm đầu tiên được áp dụng tại công ty kiểm toán AS Phạm Diệp Mỹ

Chính sách đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán tại công ty Ernst & Young Việt Nam Nguyễn Thụy Ái

Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực II Petrolimex Nguyễn Thị Thùy Linh

Kế toán và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty Z756 năm 2005 Nguyễn Thị Thúy

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại công ty TNHH Tân Bình Minh Nguyễn Thị Thu Hoài

Sự phát triển của các chuẩn mực quốc tế về trọng yếu trong kiểm toán Nguyễn Thị Thu Hà

Phân loại chi phí theo cách ứng xử và ứng dụng cách phân loại này trong tổ chức và điều hành hoạt động tại Tổng công ty Công Nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Nguyễn Thị Thanh Trúc

Quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C) Nguyễn Thị Thanh Hồng

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phân tích báo cáo tài chính tại Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Sài Gòn – TRIBECO Nguyễn Thị Kim Cương

KẾ toán tẬp hỢp chi phí sẢn xuẤt và tính giá thành sẢn phẨm xây lẮp tẠi công ty cỔ phẦn xây dỰng công nghiỆp DESCON Nguyễn Thị Diệu Vân

Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn Nguyễn Thị Ánh Hoà

Hoàn thiện hệ thống thông tin chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại Cụm cảng Hàng không Miền Nam Nguyễn Thanh Trúc

Thu thập bằng chứng trong kiểm toán năm đầu tiên tại công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) Nguyễn Sinh Nhật

Quy trình tìm hiểu hệ thống KSNB và đánh giá rủi ro kiểm soát tại cty A&C Nguyễn Quốc Huy

Phương pháp xác định mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C Nguyễn Phước Hồng Hạnh

Kiểm toán trong môi trường tin học, áp dụng tại công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) Nguyễn Mạnh Thắng

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán được áp dụng tại Công Ty Kiểm Toán DTL Nguyễn Hoàng Diễm Châu

Vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) Nguyễn Hà Thạch

Qui trình triển khai phần mềm ERP Solomon của FPT Nguyễn Thị Thuý

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC Nguyễn Thanh Hương

Ứng dụng IRP vào chu trình chi phí tại Công ty Cổ Phần nhựa Bình Minh Nguyễn Lưu Thuỳ Minh

Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán tại công ty kiểm toán Việt Nam (VACO). Nguyễn Cẩm Tú

Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ Ngô Ngọc Thùy Trinh

Thủ tục phân tích tại Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Mạc Tú Lâm

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nam HÀ NỘI (SIMEX) Lưu Thuỳ An

Đánh giá rủi ro kiểm toán tại Công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK Lưu Thị Hà Phương

kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh NHNO & PTNT tỉnh Bình Dương Lưu Hồng Phong

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục của công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn để kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ khách hàng Lương Anh Vũ

Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNT – Vietrans Express Worldwide. Lê Văn Lượng

Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm tóan trong kiểm tóan báo cáo tài chính năm đầu tiên _ Số dư đầu năm Lê Thị Thùy An

Phần mềm Fast Accounting và sự đáp ứng đối với những tiêu chuẩn cần phải có của một phần mềm kế toán tại Việt Nam Lê Thị Hồng Trâm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT Lê Quế Bảo Ly

Quy trình thực hiện hợp đồng soát xét BCTC tại cty kiểm toán KPMG Lê Hà Phương

Kế toán và kiểm soát nội bộ quá trình bán hàng tại công ty cổ phần nhựa Rạng Đông. Lê Thị Trang

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty pv engineering J.S.C Lê Hồng Hà

Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận của công ty Nutifood năm 2004, 2005 Nguyễn Nam Phương

Phân tích báo cáo tài chính tại trung tâm kinh doanh thủy sản APT năm 2005 Huỳnh Thanh Tiên

Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin hoc AISC Hồ Thị Kim Ánh

Chu trình mua_ nhập kho nguyên vật liệu và thanh toán cho nhà cung cấp tại Cty TNHH Dây & Cáp điện Tân Cường Thành Hồng Lệ Vân

Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trang

các thủ tục khi kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) Hà Thị Khôi An.

Kiểm toán thuế thu nhập hoãn lại tại công ty kiểm toán và tư vấn A&C Hà Thị Bích Thuỷ

Chuyên nghiệp hóa” hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính tại AASC – chi nhánh TP.HCM Dương Thu Trang

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng tại TP.HCM Đỗ Thị Kim Cương

Vận dụng thông tin trong quá trình tìm hiểu khách hàng vào đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C) Đoàn Thị Ngọc Thơm

Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại Đào Thị Hải Vân

Xác lập mô hình kiểm toán đối với đơn vị sự nghiệp có thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) Đào Thị Thuý Nga

Các hoạt động kiểm soát trong chu trình doanh thu tại công ty cổ phần rau quả Tiền Giang Bùi Thị Diễm Trinh
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: